Гуулин (ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ) — зэд, сайр, туулган гурбые холижо бүрилдүүлһэн шара үнгэтэй түмэр.[1]

Гуулин шоо

Зүүлтэ Заһаха

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 204 х.