Гаалиин мэдүүлгэ

Гаалиин мэдүүлгэгаалиин түлбэри үгэхэдөө эд бараанай нэрэ тоолон хэлсэһэн соносхол—баримта бэшэг.[1] Жэшээлбэл, хилэ гадна гаргаха мүнгэнэй гү, али үнэтэ пакедтэ хабсарһан шууданай баримта бэшэг.[1]

Эльгээмжэдэ хэрэглэдэг гаалиин мэдүүлгэ

ЗүүлтэПравить

  1. 1,0 1,1 Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 43.