ВерсальПарисһаа 18 километр газарта байдаг Франциин хото; 2004 ондо хүнэйнь тоо 86 мянган. Урданай сагта Франциин хашуулай һуудаг газар байһан юм, ехэ гоё Версаль ордон ба сэсэрлигүүдээрээ алдаршаһан хото. Парис коммунын үедэ (1871 он) энэ хотодо Франциин засагай газар байһан юм. Версальда ехэ олон уласхоорондын хэрээ бэшэгүүд баталагдаһан байна. Жэшээлбэл, эндэ 1914 — 1913 онуудта нэгэ талаһаа диилэгшэ гүрэнүүд, нүгөө талаһаа Германи энэ хоёр тала Версалиин энхэ тайбан баталһан байнад.[1]

Парис
—  коммуна  —
Versailles
Skyline of Парис

Һүлдэ тэмдэг
Улас орон Франци
Бүһэ Иль де Франс
Һалбари Ивелин
Газар нютаг 26,18 км²
Хүн зон 85 205 хүн
Нягтарал 3281 хүн/км²
Мэр François de Mazières
Сахим газар http://www.mairie-versailles.fr

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 33.