Вампир — европынхидой онтохондо нүхэнһөө гаража, амиды хүнэй шуһа һородог гэжэ үльгэртэ байдаг үхээр альбан, ороолон юм.[1]

Дракулын рольдо Бела Лугоши, 1931 оной экранизаци

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 31.