Хоёр амһартай пикколо бүреэ (утань ля эмгэглэлэй түлөө)

Бүреэ (ᠪᠥᠷᠢᠶ ᠡ) — нэгэ түрэлэй үлеэжэ дуугаргаха хүгжэмэй зэмсэг юм.

ЗүүлтэПравить