Брошюра (Франци: brochure, Франци: brocher — «оёгдохо») — багашаг зохёол, бэшэг; нимгэн ном, номхон, дэбтэр (нэгэ хэды хэблэлэй хуудаһатай).[1]

Дэбтэрлэхэ арга

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 29.