Босфорой хоолой — энэ болбол Гантиг тэнгисые Хара тэнгисэй нэгэдхэһэн нариихан хоолой уһан[1], утаараа 29,9 км, үргэниинь 0,7-һоо 3,7 хүрэтэр км.

Босфор
Стамбул хоолой

Босфор хоолой ба Стамбул хото
Маяг Хоолой
Һабын оронууд Түрэг Улас
Эгээн утань 31 км
Эгээн үргэниинь 110 м

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 42.