Бойкот (Англи: boycott) — нэгэ хүн гү, али байгуулга, фирмэ гүрэнтэй эбээ таһаржа, хэлсээ барисаа үгы болохо ба зарим нэгэ эд бараа абахаа болихо г. м. улас түрын ба эдэй засагай тэмсэл хэһэнэй нэгэ тэмдэг, жэшээнь, түлөөлэгшэдые һунгахаа тэбшэхэ ябадал.[1]

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 26.