Бетоншулуун ба элдэб залгаха шанартай зүйлнүүдые холижо, барилгануудта хэрэглэхэ, хатуужадаг холимог юумэ.[1]

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 25.