Антифашизмфашизм тээшэ эсэргүүгээр хандаһан, фашизмтай тэмсэгшэ үзэл суртал мүн.[1]

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 17.