Анзаhан (ᠠᠨᠵᠢᠰᠤ) — морин мал, трактор зэргээр бархаглажа, газар хахалхада зорюулһан түмэр хошуу бүхы таряалангай хэрэгсэл юм.

Германиинхи таряашан анзаhаар ажалладаг