Амяа хорлолто

Амяа хорлолго (суицид, бэедээ гар хүрэлгэ) — һанаатайгаар ​​өөрынгөө үхэлөө ушаруулха үйлэ юм. Амяа хорлолго ехэбшэлэн сэдьхэл гутаралай үедэ бии болодог ажа.

Анна Каренина (1914) кино зурагһаа кадр
Өөрөөрөө тахил үргэһэн Тхить Куанг Дык ламбагай, Сайгон, Урда Вьетнам

Амяа хорлолтонь эгээн түгээмэл хэрэглэгдэдэг аргань улас орон ондоо байдаг. Ниитэ аргань: дүүжлэлгэ, хоро эдилгэ, буудалга. Ойролсоогоор 800,000 сая хүн жэл бүри дэлхэй даяар амяа хорлолгоһоо наһа баража болон амяа хорлохо 10-дахи үхэлэй шалтагаан.

Өөрөөрөө тахил үргэлгэ амяа хорлолтын нэгэ түрэл. Жэшээнь, Түбэдтэ ламанар өөрөө галдана. 2009 оной хоёрдугаар һарын 27-һаа хойшо 2014 оной дүрбэдүгээр һарын 15 хүрэтэр 125 хүнүүд өөрөө галдаһан[1].

ЗүүлтэПравить