Адмиралуһан сэрэгэй флодой тушаалай дээдэ нэрэ зэргэ, далайн сэрэгэй жанжан.[1]

Оросой сэрэгэй тэнгисэй флодой адмиралай мүрэдэс, тэмдэг ба гар тууза

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 12.