тэрбээр 1849 оны 5-р сарын 10-ны өдөр 88настайдаа нас баржээ