Хүмүүнлигэй ухаан

Хүмүүнлигэй ухаан (гуманизм) — феодализмын шудар гэнжэһээ ба дунда зуунай үеын шажанай церковьһээ хүнэй бэеые сүлөөлхэ гэжэ зүдхэн оролдоһон ниигэмэй ба уран зохёолой хүдэлөөн; мүнөө сагай гуманизм болбол ниигэм тогтоожо байгаа хүнэй тухай анхаралаа табина хүмүүнлиг ёһото ба бүхы зоной гуманизм болоно: энэ гуманизмын зорилго хадаа — хүн түрэлхитэнэй, хуби хүнэй амидарал һайжаруулха ябадал.[1]

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 42.