Хойто зүг (ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ) мүн умара зүг (ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ) гээшэ Хойто туйлда шэглэлдэ таараһан зүг юм.

Һалхинай сарнайдахи тододхоһон хойто зүг