Нэбтэрхэй толи: различия между версиями

Нет описания правки
(Шэнэ хуудаһан: «'''Нэбтэрхэй толи''' ({{lang-el|ἐνκύκλιος παιδεία}} «һайтар сэгсэлһэн һуралсал», κύκλος «тойрог...»)
 
* Нэбтэрхэй толиин мэдээсэлые зохёон байгуулха, системэшлэхэ үндэһэн хоёр арга байна. Үзэглэлэй ёһоор сэдэбүүдые ангилхань үндэһэн, мүнөө үргэнөөр ашаглагдажа бай арга болоод нүгөө аргань мэдээсэлэй хамаарха һалбар тус бүреэр ангилха юм.
* Мүнөө үедэ мэдээсэлые сахим хэлбэртэ шэлжүүлһэнээр, мэдээлэл суглуулха, нэгэдхэхэ, шалгаха, хүн зондо дэлгэн үзүүлхэ маша олон талын шэнэ боломжонууд нэмэгдэжэ байна. Эдэнэй жэшээнь, [[энкарта]], [[эвритин2]], [[википеэди]] зэргэ юм.
 
== Зүүлтэ ==
{{зүүлтэ}}
 
[[Категори:Ном]]
[[Категори:Хэблэл]]
[[Категори:Мэдээсэл]]
 
{{1000 үгүүлэл}}