Хаһалта: различия между версиями

514 байт добавлено ,  1 год назад
Нет описания правки
(Шэнэ хуудаһан: «'''Хаһаха үйлэдэл''' (хороолго) — хоёр аргументуудай (хаһагдагша/хороогдогшо б...»)
 
'''Хаһаха үйлэдэл''' (хороолго) — хоёр [[хубисагша|аргументуудай]] (хаһагдагша/хороогдогшо ба хаһагша/хороогшо) туһалагша [[бинарна үйлэдэл|бинарна]] [[арифметикэ|арифметикын]] үйлэдэлнүүдэй нэгэн. Нэгэдэхи элементые хоёрдохи элементээр бага болоһон шэнэ тоониие хаһахын дүн гү, али {{Abbr|илгабари|разность}} гэдэг<ref>Вычитание // Математическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1977—1985.</ref>. Бэшэхэдэнь хаһалтые хаһахын тэмдэгээр («минус») тэмдэглэдэг: <math>a-b=c</math> . Хаһалта болбол [[нэмэлтэ|нэмэлтын]] урбуу үйлэдэл мүн.
 
Юрэнхыдөө хаһахые бэшэжэ болохо: <math>\overline{S}(a, b)=c</math>, эндэһээ <math>a \in A</math> ба <math>b \in A</math>. Ондоогоор хэлэбэл, <math>A</math> онолигһоо <math>(a,b)</math> хоёр элемент бүридэ таруу байха <math>c=a-b</math> элемент бии. Энэ элементые <math>a</math> болон <math>b</math>-гэй илгабари гэнэ. Миин лэ элемент хоюулан нэгэ олонлигто ороходо хаһалта боломжотой байна.
 
Гар дээрэ [[һөөргэ тоо]] бии байхада, хаһалтые һөөргэ тоотой нэмэхэ үйлдэлэй нэгэ түрэлөөр тодорхойлжо болохо<ref>{{PlanetMath|title=Subtraction|urlname=Subtraction}}</ref>. Жэшээлбэл, <math>5-2=3</math> гэхые <math>5+(-2)=3</math> нэмэхээр үзэжэ болохо.
 
== Зүүлтэ ==