Финики: различия между версиями

1580 байт добавлено ,  2 года назад
Нет описания правки
 
Финикиинхид эртын соёлто [[Эртын Египет|Египет]], [[Вавилон]] уласуудай хоорондохи бүһэ нютагта оршон һуудаг байһан тула тэдэнэй нүлөөгөөр эргэншэжэ, {{МЭҮ|XV зуун жэлэй}} үеһөө [[хото-улас]] байгуулжа эхилһэн байна. {{МЭҮ|XII зуун жэлһээ}} эхилэн далайгаар хэрэн ябажа худалдаан наймаан эрхэлхэ боложо, [[Хойто Африка]]һаа [[Пиринейн хахал арал]]ай болотор хүрэжэ, Газар дундада тэнгистэ ноёрхожо байгаа. Иигэжэ [[бэшэг]] үзэг зэргэ Эртын Дурна бии болоһон соёлые Газар дундада тэнгисэй эрье оршомдо түгээжэ, [[Эртын Греци]], [[Эртын Рим]]эй соёл эргэншэл сэсэглэн хүгжэхэ үндэһые тариһан гэжэ хэлэжэ болоно.
 
Гэбэшье {{МЭҮ|IX зуун жэлһээ}} МЭҮ VIII зуун жэлдэ [[Ассири]]ин добтолгодо нэрбэгдэжэ, Финикиин хото-уласууд тусгаар байдалаа алдаһан байна. Ассири улас мүхэһэнэй дараа [[Персиин эзэнтэ гүрэн]]эй мэдэлдэ ороһон болон тэрэ үедээшье Грециин хото-уласуудтай худалдаан арилжаанаар атаа мэеэн болохо хэмжээндэ байгаа. Гэбэшье [[Македониин Александр]] тус бүһэ нютагые эзэлһэнһээ хойшо аажамаар грецижэжэ, түүхэһээ алга болоһон юм.
 
Гэхыдээ {{МЭҮ|IX зуун жэлдэ}} Хойто Африкада бии болоһон колониин хото-улас [[Карфаген]] Финикидэхи хото-уласууд алга болоһонһоо хойношье хүгжэн сэсэглэжэ байһан болоод уламаар гурбан удаагай дайнай эсэстэ [[Римэй республика]]да эзэлэгдэһэн юм. Карфагеншуудай ярилсадаг байһан финики хэлэниинь [[Римэй эзэнтэ гүрэн]]эй үедэшье Хойто Африкада оршон байһан байбашье аажамаар [[бербер хэлэн]], [[араб хэлэн]] зэргэдэ шахагдан һуларжа, мүхэһэн байна.
 
[[Категори:Түүхэ]]
15 230

правок