Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн: различия между версиями

Нет описания правки
[[Файл:GDP PPP Per Capita IMF 2008.png|thumb|400px|right|Улас орнуудай худалдан абаха шадбаряар тоосоһон нэгэ хүндэ оногдохо дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн (2008 он)]]
 
'''Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүн''' (<small>[[Англи хэлэн|англ.]]</small> ''Gross Domestic Product''), тобшолһон нэрэ - '''ДНБ''' (<small>[[Англи хэлэн|англ.]]</small> ''GDP'') — тодорхой хугасаанда тухайн орондо шэнээр бүтээгдэһэн бараан болон үйлшэлгээнүүдэй [[заха зээли]]ин үнын ниилбэри юм. Мүнөө сагта энгиинээр Нэгэ хүндэ оногдохо ДНБ улас оронуудай ажамидаралай нюруу заагша болодог. ДНБ-ые үйлэдбэрилэлтын, ашиглалтайашаглалтын, хyбаарилалтайхубаарилалтын гэһэн гурбан аргаар тоосодог.
Ондоогоор хэлэбэл, Дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүндэ тухайн уласай хилэ дотор байдаг бүхы үйлдэбэрилэлые оруулжа тоосоно. [[Үндэһэнэй ниитэ бүтээгдэхүүн]] гэдэг гадаада байдаг тухайн уласай эрхэтэнэй ажахын нэгэжын үйлэдэбэрилэлые оруулжа тоосодог юм.