Алан Тюринг: различия между версиями

Нет описания правки
(Создано переводом страницы «앨런 튜링»)
 
'''Алан Мэтисон Тюринг '''([[Англи хэлэн|англ.]]&#x3A; <span lang="en">''Alan Mathison Turing''</span>, <small>OBE</small>, <small>FRS</small>, 1912 оной 6 һарын 23 — 1954 оной 6 һарын 7), [[Ехэ Британи|Британиин]] математик, криптолог, [[Ушар ухаан|логик]], компьютерэй шэнжэлхэ ухаанай анхадагша. Алгоритм ба тоололго үзэлые Тюрингэй машина гэһэн абстрактна загбараар хэлбэришүүлһэнээр информатикын хүгжэлдэ ехэ хуби нэмэр оруулба.<ref name="frs"><cite class="citation journal">맥스 뉴먼(M. H. A. Newman) (1955년 11월 1일). </cite></ref><ref name="AFP"><cite class="citation news">Paul, Gray (1999년 3월 29일). </cite></ref><ref>{{Harvnb|Sipser|2006|p=137}}</ref> Тюрингын туршалтын болбосоруулгаар алдартай. Информатикын шухала амжалтые үлөөһэн хүнүүдтэ жэл бүри Тоосолхо машинын ассоциациин гардуулдаг Тюрингын шагнал тэрэнэй нэрэмжэтэй байна. Теориин информатика болон [[хэмэл оюун|хэмэл оюунай]] һалбарда ехэхэн хуби нэмэр оруулһан ушар тэрэниие «информатикын баабай» гэжэ нэрлэнэ.
'''Алан Мэтисон Тюринг '''([[Англи хэлэн|영어]]&#x3A; <span lang="en">Alan Mathison Turing</span>
[[분류:영어 표기를 포함한 문서|앨런 튜링]]
, <small>OBE</small>, <small>FRS</small>, 1912 оной 6 һарын 23 — 1954 оной 6 һарын 7), [[Ехэ Британи|Британиин]] математик, криптолог, [[Ушар ухаан|логик]], компьютерэй шэнжэлхэ ухаанай анхадагша. Алгоритм ба тоололго үзэлые Тюрингэй машина гэһэн абстрактна загбараар хэлбэришүүлһэнээр информатикын хүгжэлдэ ехэ хуби нэмэр оруулба.<ref name="frs"><cite class="citation journal">맥스 뉴먼(M. H. A. Newman) (1955년 11월 1일). </cite></ref><ref name="AFP"><cite class="citation news">Paul, Gray (1999년 3월 29일). </cite></ref><ref>{{Harvnb|Sipser|2006|p=137}}</ref> Тюрингын туршалтын болбосоруулгаар алдартай. Информатикын шухала амжалтые үлөөһэн хүнүүдтэ жэл бүри Тоосолхо машинын ассоциациин гардуулдаг Тюрингын шагнал тэрэнэй нэрэмжэтэй байна. Теориин информатика болон [[хэмэл оюун|хэмэл оюунай]] һалбарда ехэхэн хуби нэмэр оруулһан ушар тэрэниие «информатикын баабай» гэжэ нэрлэнэ.
 
1945 ондо тэрэнэй зохеон бүтээгдэһэн Тюрингын машинань эхин шатын компьютераар, хэсүү тоолохо ба логикын асуудалые шиидбэрилхэ шадаба. Тиимэшье, Тюринг 1952 ондо тэрэ үедэ гэмтэ хэрэг байһан [[гомосексуализм|гомосексуализмаар]] англиин сагдаагай баригдажа, ялалагдаһан байгаа.<ref name="seosaa">[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/12/25/2013122500191.html 비운의 英 수학자, 59년만에 "동성애 罪" 사면받아] 조선일보 2013년 12월 25일자</ref> Харин түрмэ шорондо хаагдахын орондо тэрэ кастрировалагдаһан байгаад, хоер оной һүүлдэ цианидтай алимые эдеэд амяа хорлобо.<ref name="seosaa">[http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/12/25/2013122500191.html 비운의 英 수학자, 59년만에 "동성애 罪" 사면받아] 조선일보 2013년 12월 25일자</ref>
* 1946 оной Ехэ Британиин орден 4 анги (OBE) рыцарь<ref><cite class="citation journal">[https://www.thegazette.co.uk/London/issue/37617/supplement/3124 &#x201C;Second Supplement to The London Gazette: 1946 Birthday Honours&#x201D;]. </cite></ref>
 
== 각주Зүүлтэ ==
<references />