Джованни Пьерлуиджи да Палестрина: различия между версиями

Нет описания правки
|хүүгэд =
|шагнал =
|гар = [[Файл:Antonio_Vivaldi_signature.svg|130px]]
}}
'''Джованни Пьерлуиджи да Палестрина''' ({{lang-it|Giovanni Pierluigi da Palestrina}}; 1525 оршом, Палестрина, [[Рим]]эй хажууда, — 2.2.1594, [[Рим]]) [[Итали]]ин хүгжэмэй зохёолшо, Римэй полифониин һургуулиин толгой. 1544—51 оной хоорондо Палестрихотын гол церковиин органист ба капельмейстерээр ажаллаба. 1551 онһоо хойшо Римдэ (тодорхойгоор хэлэбэл, папын капеллэдэ, Санта-Мария Маджоре церковьто, Сикстын капеллэдэ) ажаллаба. Палестринын уралиг гол түлэб а капелла һүнэһэлиг найрал дуунай хүгжэмтэй холбоотой. Тэрэнэй тунгалаг, үгые хиртэшэгүй полифониин ялагар дээжые зохёоһон байна. Тэрэнэй хүгжэмынь полифониин ба гармониин хуули тогтоомжын тэнсүүри илгаруулна. Палестринын уралигта драматизм ба хурса контрастнууд хари байгаад, тэрэнэй хүгжэмынь тайбан ба бисалгал шанартай. Палестришэнэ, тодо ба пластик элирхылэлые хүрэжэ шадаа. Игээд ПалестриXVI-XVII зуунай хилэдэ болоһон найруулгын эрьелтын сэгые бэлдэбэ. Палестри100 үлүү мессэ, 180 оршом мотет, магтаал, магнификат, һүнэһэлиг ба хорбоо юртэмсын мадригалнуудые бэшэһэн байна.