Санкт-Петербург: различия между версиями

Нет описания правки
|нэгэдүгээр_зэрьеэй_нэгэжэ = Уласай хото
|нэгэдүгээр_зэрьеэй_нютаг = [[Файл:Coat_of_Arms_of_Saint_Petersburg_(2003).png|22px]] '''Санкт-Петербург'''
|хоёрдугаар_зэрьеэй_нэгэжэ = ДүүрэгХороо (12)
|хоёрдугаар_зэрьеэй_нютаг = НэрНэрэ бүхы 18 дүүрэгтэйхороотой.
|гурбадугаар_зэрьеэй_нэгэжэ =
|гурбадугаар_зэрьеэй_нютаг =
|нютагай_түб =
|газар_нютаг = 1399 км²
|газарай_байса = д.тн.д. 3 м
|хүн_ама = 20122015 ондо {{increase}}4,953,219 5 191 690 хүн
|хүн_ама_үмэнэхэ =
|хүн_ама_тоол =
|хүн_ама_тоос =
|хүн_ама_бүүгэнэрэл = 2002 ондондо 5.,4 сая хүн
|нягтрал = 3540.53607,85 хүн/км²
|арад_түмэн = 92.5% -[[ородууд|ород]],, 1.5% - [[украйн үндэһэтэн|украйн]],<br/>0.9% - [[беларусь үндэстэн|беларусь]], 0.7% - [[татар үндэһэтэн|татар]]
|сугаараа = Санкт-ПетербургынханПетербургынхид
|даргые_юу_гэхэ = Амбан сайд
|даргын_нэрэ = Георгий Полтавченко
|түүхэн_он = 1703 он
|түүхын_үйлэ = ХотХотр босчбодожо эхэлсэнэхилһэн
|түүхын_он1 = 1713-1918 он
|түүхын_үйлэ1 = Орос орныгүрэнэй нийслэлниислэл
|түүхын_он2 = 1924-1991 он
|түүхын_үйлэ2 = Ленинград нэртэйнэрэтэй хотхото байвбайгаа
|түүхын_он2түүхын_он3 = 1991 он
|түүхын_үйлэ2түүхын_үйлэ3 = Санкт-Петербург нэрнэрэ сэргэвһэргэбэ.
|байгуулагша = [[I Петр]]
|сагай_бүһэ = Москвагай саг