Санкт-Петербург: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  4 года назад
Нет описания правки
 
== Газарзүй ==
[[Файл:Saint Petersburg 30.36553E 59.94613N.jpg|left|250px|thumb|''Сансарһаа абаһан Санкт-Петербургын зураг'': [[Ладога нуур]]һаа эхэ абажа баруун үмэнэ тиишэ урдаха [[Нева мүрэн]] баруун хойшо шэглэн Финландай буланда шудхана. Санкт-Петербург хото тус Нева мүрэнэй [[адаг]]та түблэрэн хүгжөөжэ ерэһэн бэлэй.]]
[[Росси]]ин баруун хэһэгтэ, [[Балтиин тэнгис]]эй [[Финландай булан]]гай хамагай зүүн эрье дээрэ, [[Нева мүрэн]]эй адагта оршоно. Тус уласта томохондо тоосогдохо боомтоо хото, түмэр зам, агаарай замай шухала зангилаа болоод уласдаа [[Москва]]гай дараа 2-т орохо хото юм.
 
[[Ладога нуур]]һаа эхэ абажа баруун үмэнэ тиишэ урдаха [[Нева мүрэн]] баруун хойшо шэглэн Финландай буланда шудхана. Санкт-Петербург хото тус Нева мүрэнэй [[адаг]]та түблэрэн хүгжөөжэ ерэһэн бэлэй.
Нева мүрэнэй бэлшэрдэхи аралнууд болон хоёр эрьеэр оршохо тус хотодо уһан һубагай һүлжээ ехэдэ хүгжөөһэн. [[Сагаан тэнгис]], [[Днепр мүрэн]], [[Эжэл мүрэн]] хүрэтэр уһан зам татагдаһан байдаг тула [[Каспиин тэнгис]], [[Ураал уула|Ураал]], [[Эжэл мүрэн]]һөө [[Балтиин тэнгис]]тэ гараха гаралга болодог ха юм. Боомтын уһан 11-4 һарада хүлдэдэгшье [[мүльһэн хагалагша онгосо|мүльһэн хагалагша онгосын]] туһаламжатайгаар уһан замаа хадагалһаар байдаг. Хотын түбөөр һубаг, далан һүлжэһэн байдаг, үзэсхэлэнтэй хото тула «Хойто [[Венеци]]шье» гэжэ нэрэлдэг.
 
Нева мүрэнэй бэлшэрдэхибэлшээридэхи аралнууд болон хоёр эрьеэр оршохо тус хотодо уһан һубагай һүлжээ ехэдэ хүгжөөһэн. [[Сагаан тэнгис]], [[Днепр мүрэн]], [[Эжэл мүрэн]] хүрэтэр уһан зам татагдаһан байдаг тула [[Каспиин тэнгис]], [[Ураал уула|Ураал]], [[Эжэл мүрэн]]һөө [[Балтиин тэнгис]]тэ гараха гаралга болодог ха юм. Боомтын уһан 11-4 һарада хүлдэдэгшье [[мүльһэн хагалагша онгосо|мүльһэн хагалагша онгосын]] туһаламжатайгаар уһан замаа хадагалһаар байдаг. Хотын түбөөр һубаг, далан һүлжэһэн байдаг, үзэсхэлэнтэй хото тула «Хойто [[Венеци]]шье» гэжэ нэрэлдэг.
 
== Түүхэ ==