Богоолшолго: различия между версиями

Нет описания правки
'''Богоолшолго''' ({{mongolUnicode|ᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ|h}}) гэжэ нэгэ хүн нүгөөгөө ('''богоолоо''') хүсөөр өөрын [[үмсэ]] болгон өөрын дуран хүсэлөөр өөрын һонирхолой дагуу ажаллуулхые хэлэнэ.
 
Богоолшолго бол алас холын улас оронуудай [[байгаалиин нөөсэ|байгаалиин нөөсэ баялигые]] болон хүн арадайхинь [[болбосорол|эрдэм болбосорол]], хүсэн хүдэлмэрииень шэмэгшэлэн забшажа ядуу дорой барижа байхада шэглэһэн [[мүлжэлтэ|мүлжэлтын]] маша нарин бодожо болбосоруулһан, эртэ дээрэ үеһөө нааша олон улас арад түмэнүүд дээрэ туршагдажа далда болбосоронгы болгоһон олон бохир арганууд, бүхэлбүхэли бүтэн далда системэ юм.
 
== Түүхэ ==