Болбосорол: различия между версиями

36 байт добавлено ,  6 лет назад
Нет описания правки
|кирилл_хальмаг =
}}
'''БолбосоролҺуралсал''' гү, али '''болбосорол''' - [[эрдэм]], уран шадабари эзэмдэшэһэн байха удха<ref>[http://www.consultant.ru/popular/edu/43_1.html Закон Российской Федерации «Об образовании»]</ref>.
 
Болбосоролые шухам ямар түбшэндэ асуудалые абажа үзэжэ байгааһаа хамааршье өөр өөрөөр тодорхойлхо боломжотой. Хэрбээ хуби хүнэй түбшэндэ буюу ябасуу удхаар абажа үзэбэл болбосоролонь "хүнэй өөрыгөө болбосоруулжа хүгжүүлхын тулда ухамсартайгаар хэжэ байгаа танин мэдэхэ үйлэ ажалалгаа, түүнэй үрэ дүн" гэжэ тодорхойлжо болоно. Харин [[ниигэм]]эй түвшэндэ буюу үргэн удхаарань абажа үзэжэ байгаа тохёолдолдо болбосоролые "эргэдэй һуража болбосорхо, хүгжэхэ эрхээ эдлэхэдэнь түрэ, ниигэмэй зүгһөө дэмжэлгэ үзүүлжэ байгаа үйлэшэлгээ, түүнэй үрэ дүн" гэжэ тодорхойлжо болоно.