Богоолшолго: различия между версиями

Нет описания правки
== Мүнөө үеын богоолшолго ба богоолой худалдаа ==
Хүн түрэлхитэнэй шэбшэг болоһон богоолшолго оршон үедэшье арилаагүй хэбээр. Мүнөөнэй даяаршалһан [[неолиберализм|неолибералис]] [[арадшалал|арадшалһан]] ([[капитализм|капиталис]]) ниигэмэй үедэ «сүлөөтэ» гэжэ нэрлэһэн хубиин эзэдэй [[телевидени]], [[хэблэл мэдээлэл]]эй хэрэгсэлнүүдээр мүнөө үедэ богоолшолгын бодито байдал, мүн шанарые нюудаг.
 
== Зүүлтэ ==
{{зүүлтэ}}
 
{{stub}}
 
{{1000 үгүүлэл}}