Бурхан (монотеизм): различия между версиями

Нет описания правки
 
}}
[[Файл:Allah-eser-green.png|thumb|[[Араб хэлэн|Араб хэлээр]] Аллах гэһэн үгэ Бурхан юм]]
'''Бурхан''' ([[уйгур хэлэн|уйг.]] burxan - [[Будда]]<ref>Д.Д. Дондокова, Валентин Иванович Рассадин (2003). Лексика духовной культуры бурят. Улаан-Үдэ: ИМБиТ СО РАН, 105 х.</ref>) —
ЕхэнхэЕхэнхи [[шажан|шажандашажануудта]] хамагай дээдэйндээдын хүсэн гү, эсэбэлали ерэюрэ буһын бодгалыетэнгэри '''Бурхан''' хэмээн заадагюм. Ерэ буһын энэ зүйлые сахюусан, шүтээн, бурхан хэмээнгэһэн нэрлэхэньнэрэлхэнь олонтааолонтоо. ДэйлэнхДиилэнхи шажанай һургаалда бурханда этигэбэл дээдэ хүсэные абаха (гэгээрэхэгэгээрхэ, үхэхгүйүхэхэгүй), маша ехэ хүсэн шадалтай (байгалые ударидаха гэхэ мэтэ) болоно хэмээнгэһэн зондо заадаг байна. Шажан бүртэбүридэ бурханые үзэхэ олон үзэл байха болобошье юрэнхы 2 үзэлдэ хубаадаг. Ганса бурхан байна гэжэ үзэдэг онолые [[Монотеизммонотеизм]] гэхэ агаад олон бурхад зэрэгсэнзэрэгһэн оршоно гэхэ үзэлые [[Политеизмполитеизм]] гэдэг.
 
== Зүүлтэ ==
{{зүүлтэ}}
 
{{1000 үгүүлэл}}