Саарһан: различия между версиями

12 байт добавлено ,  9 лет назад
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
<gallery perrow="5" caption="Хитад дарамалда cаарһанай үйлэдбэрилэлэй тодорхойлолто ([[Мин улас]])">
Making Paper 1.PNG|[[Түүхэй эдэйэд]]эй бэлэдхэл
Making Paper 2.PNG|[[Түүхэй эдэйэд]]эй дэбтээлгэ
Making Paper 3.PNG|Банза модон дээрэ тараажа шахалга
Making Paper 4.PNG|Утюгдалга
Модон бэлэдхэлэй 10-15% саарһанай үйлэдбэрилэлдэ ородог. Саарһанай дабтан ашаглалтада шэлжэһэнээр модон отололтын хэмжээе үлэмжэ бууруулжа болоно.
 
Сэхигэр болон зөөлэн саарһые дахин ашаглаха тухай түсөөлэл байжа болохогүй. Мүнөөдэрэй байдалаар үндэр шанарай дахин болбосоруулһан саарһан шэнээр үйлэдбэрилэгдэһэнһөө бараг юугааршье илгархагүй. Гэхыдээ саарһые хизгаарлагдамал тооноор дабтан ашаглажа болоно, дахин болбосоруулха бүридэ түүниин миндаһанууд хэмжээгээрээ багадхадаг. Иимэ ушарһаа хэблэлэй саарһанай үйлэдбэрилэлдэ ехэнхи хубииень шэнэ түүхэй[[Түүхэй эд]] эзэлдэг. Мүнөөдэрэй байдалаар дахин болбосоруулһан саарһан [[сонин]], арюун сэбэрэй хэрэгсэл болон баглаа боодолдо хэрэглэгдэдэг. Олон дахин болбосоруулһан саарһые [[картон]] үйлэдбэрилхэд ашаглажа болоно.
 
Саарһанай дахин болбосоруулалта модонһоо шэнэ саарһан гаргахаһаа үлэмжэ бага эршэм хүсые зарсуулдаг ушарһаа үрэ ашагтай, экологидэ таатай.
15 231

правка