Шанхай: различия между версиями

211 байт добавлено ,  6 лет назад
Нет описания правки
м (Fix)
|}
 
'''Шанхай''' (''上海'') - — [[Хитад Улас]]ай хамагхамагай ехэ хото юм. ХитадынХитадай жожонынь зиндаанызиндаанай 4 хотын нэгнэгэ ба 2010 оной тооллогоортоололгоор 23 һаясая хүнтэй байна. [[ХөхХүхэ мүрэн|Хөх мүрэнэй]]эй тэнгисттэнгистэ цутгахшудхаха амандаманда байрладаг, [[Жианьсу]], [[Жезян]] мужуудтайможонуудтай баруун талдааталадаа хилхилэ залгана.
 
Шанхай - — ехэ [[загасны ажзагаһанай ахуйажахы]], [[даавуудаабуу]]нойнай үйлдвэрлэлүйлэдбэрилэл явуулдагябуулдаг тосгонтосхон байсанбайһан боловчболобошье 19-р зуунаасзуунһаа байрбайра суурьтайһууритай болжээболобо. ҮүнийҮүнэй учир -ушар — Шанхайн боомтын ашигтайашагтай байрлалбайралал болон 1842 оной [[НанкиныНанкинай гэрээхэрээ]]гээрр гадаадтай худалдаа хийхийгхэхые зөвшөөрсөнзүбшөөрһэн хотуудынхотонуудай нэгнэгэ байсандбайһанда оршинооршоно. Шанхай - — зүүн, барууныбаруунай хоорондоххоорондохи худалдаа арилжааныаралжаанай төвтүб болжболожо хөгжсөнхүгжэһэн бөгөөдбүгөөд 1930-аад он гэхэдгэхэдэ [[санхүү]], [[бизнес]]ийнэй томоохон түб болсонболоһон байвбайба. ГэвчГэбэшье 1949 оной [[Коммунизмкоммунизм|Коммунистуудкоммунистууд]] засгийнзасагай эрхэндэрхэдэ гарснааргараһанаар гадаадын хөрөнгө[[хүрэнгэ]] оруулалторуулалта зогсожзогсожо, [[эдийнэдэй засаг]]ынь ньгэнэтэ гэнэт зогсчээзогсобо. 1990 оной эдийнэдэй засгийнзасагай шинэчлэлшэнэжэлэл хийснээрхэһэнээр Шанхай - — дахин эрсэрэс хурдтайгаархурдатайгаар хөгжижхүгжэжэ, 2005 он гэхэдгэхэдэ дэлхийндэлхэйн хамгийнхамагай томтомо боомтбоомто болсонболоһон байна.
 
Шанхай — -үдэжэ өсч буйбай [[аялал]] [[жуулчлалжуулшалал]]ынай түб бөгөөдбүгөөд [[Бунд]], [[Шинтианди]] зэрэг түүхэн дурсгалтдурасхалта газруудгазарууд, орчиноршон үеийнүеын хөгжижхүгжэжэ буйбай [[Пудонг]] дүүргийндүүрэгэй байшинбайшан барилга, [[соёл урлагуралиг]], [[дизайн]]ыай төвтүб гэдгээрээгэдэгээр алдартай. ӨнөөМүнөө үедүедэ Шанхай - — худалдаа арилжаа, санхүүгийнсанхүүгай чухалшухала түб болжээболоо. ШанхайгШанхайе "ирээдүйн«ерээдүйн [[дэлхэйн хото]]"», дэлхийндэлхэйн хамгийнхамагай хурдацтайхурдасатай хөгжижхүгжэжэ буйбай эдийнэдэй засгийнзасагай "«үзүүлэн"» хэмээн тодорхойлжтодорхойлжо байна.
 
Шанхай - — Экспо-2010 үзэсгэлэнгүзэсхэлэн зохионзохёон байгуулахбайгуулха бөгөөдбүгөөд үүндүүндэ машмаша ихехэ ачажа холбогдол өгчүгэжэ, хотоо хөгжүүлжхүгжүүлжэ байгаа болноболоно.
 
== Нэрэ ==
''Шанхай'' гэдэг -"— «Тэнгисэй мандал дээр"дээрэ» гэхгэхэ утгатайудхатай 上 ("дээрх"«дээрэхи»), 海 ("«тэнгис"») хоёр ханзханзы үсгийнүзэгэй нийлэмжниилэмжэ юм. Энэ нэрэ — - Хөх[[Хүхэ мүрниймүрэн]]эй бэлчиртбэлшэртэ хото байрладгаасбайраладһаа үүдэн лавлаба 11-р зуунойзуунай Сүн улсынуласай үедүедэ дэлгэр хэрэглэгддэгхэрэглэгдэдэг байжээбайба. ХитадынХитадай түүхчидтүүхэшэд энэ нэрэ — - [[Тан уласайулас]]ай үеэсүеһээ хэрэглэгдсэнхэрэглэгдэһэн гэжгэжэ таамагладаг.
Аангли[[Англи хэлэнэйхэлэн]]эй "Дорнын«Дурнын Парис"» гэхгэхэ утгатайудхатай хочхос нэрэ мүн бийбии.
 
== Холбооһон ==
* [http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node17256/index.html Шанхай хотын албан ёсныёһоной сайт]
* [http://lyw.sh.gov.cn/en/ Шанхайн аялал жуулчлалынжуулшалалай албан ёсныёһоной сайт]
* [http://www.stats-sh.gov.cn/2004shtj/tjnj/tjnj2007e.htm Шанхайн хотын статистикстатистика]
* {{commons|上海|Шанхай}}
{{stub}}