Улаан-Үдэ: различия между версиями

 
== Түүхэ ==
Улаан Үдэ хото [[1666]] ондо байгуулагдаһан юм. Тэрээ түрүүн Дээдэ- Үдэ гэжэ нэрэтэй байһан. [[1934]] ондо Улаан Үдэ гэжэ нэрлэгдээнэрэлэгдээ. Энэ үедэ ехэ баригабарилга эхилһэн байна. 1934 ондо Вагон Заһалгын завод, нэгэдэхи ТЭЦ, 1935 ондо Заудинскын хилээмэнэйталханай комбинат, шэлэй завод, 1936 ондо мяханай комбинат баригдаһан юм. Һүүлдэнь онгосонгосо бүтээлгын завод, "Электромашина", "Теплоприбор", прибор хэдэг завод, нарин сэмбын комбинат хүдэлжэ эхилээ.
 
== Шэнжэлхэ ухаан ==
6

правок