Чарльз Дарвин: различия между версиями

Нет описания правки
(Новая страница: «{{Алдартай хүн |нэрэ = Чарльз Роберт Дарвин |уугуул_нэрэ = Charles Robert Darwin |зураг = Charles Darwin 1880.jpg…»)
 
|наһа_бараһан_газар = [[Ехэ Британи]], [[Даун]] (мүнөөүдэрэй [[Лондон]])
|нүхэр = [[Милева Марич]]&nbsp;(1903–1919)<br />[[Эльза Лёвэнтал]] (1919–1936)
|һургалта = [[Эдинбургэй дээдэЕхэ һургуулиҺургуули]], [[КембриджэйКембрижэй дээдэЕхэ һургуулиҺургуули]]
|шагнал = [[Королевская медаль]] (1853)<br/>
[[Волластонын медаль]] (1859)<br/>
 
Дарвинай нээлтэнь амида бэеһэйн олон янза байдал яажа бии болоһоные тайлбарладагаараа [[биологи]]ин шэнжэлхэ ухаанай тулгуур боложо үгэдэг байна.
 
== Эволюциин онолоо болобоһоруулһан ==
Дарвин [[Эдинбургэй Ехэ Һургуули]], дараань [[Кембрижэй Ехэ Һургуули]]да һуралсажа байхадаа байгалиин түүхэдэ һонирхолтой боложээ. 1831-1836 оной хоорондо 5 жэлэйн турша Бигль хүлэг онгосоор аялажа байха ябаса дахи түүнэй онолууд ба ажиглалтууд [[Чарльз Лайель|Чарльз Лайелиин]] онолуудые баталгаажуулжа, [[геологи]]ша болгоһон бүгөөд энэ аялалайхаа тэмдэглэлые хэблэжэ ниитлэһэн түүные алдартай номын зохёолшо болгожээ.
 
Тэрээр аялалай ябасада суглуулһан [[амитан]] [[ургамал]], шулуужаһан амида бэеһын газар зүйн тархалтын тухай эргэлзэһээр, зүйлүүдэй [[трансмутаци]]ин тухай һудалжа 1838 ондо байгалиин шалгарлай тухай онолоо анха гаргажээ. Өөрын бодол һанаагаа бусад натуралистуудтай хэлэлсэжэ байһан болобошье түүнэй геологиин ажал һаада боложо, олон жэлэй турш онолоо болобосруулха шаардалагатай байба. 1858 он хүртэл онолоо болобосруулһаар байтал өөрын онолтой түсэтэй онолой тухай [[Альфред Рассел Уоллес]] түүндэ эссе бэшэжэ ябуулһанаар, хоёулангын онолые даруй хамтад хэблүүлжээ.
 
== Мүн үзэхэ ==
* [[Эволюци]]
 
== Холбооһон ==
* {{Commons|Charles Darwin|Чарльз Дарвин}}
 
== Зүүлтэ ==