Нэгэдэһэн Үндэһэтэнэй Байгуулга: различия между версиями

Нет описания правки
 
== НҮБ-эй Юрэнхи Ассамблей ==
Юрэнхи Ассамблей болбол зүбшөөлгэнэй, зүблэлэй ба захиргаанай ажалай гэhэн НҮБ-эй зэбсэг мүн. Юрэнхи Ассамблей хайшан гэхэ уласхоорондын хамтын ажаябадал найрамдалай ба аюулгүй байдал түлөө хараад бүтээмжэгдэдэг байгаа. Тиигээд НҮБ-эй "Аюулгүй байдал" ба "Социальна экономическэ" советнүүдэй хубилдагтай орологшод hунгалдадаг юм. Аюулгүй байдал совеэдэй рекомендацаар Юрэнхи секретаряа табидаг. Аюулгүй байдал совеэд хамта уласхоорондын НҮБ-эй Шүүригай (судай) орологшод hунгалдадаг юм.НҮБ гэжэ байгуулга соёлай, олониитын талаар харилсаан ябуулад зохируулагдадаг байгаа.
 
== Холбооһон ==
47

правок