Нэгэдэһэн Үндэһэтэнэй Байгуулга: различия между версиями

 
== НҮБ-ай Юрэнхи Ассамблей ==
Юрэнхи Ассамблей болбол зүбшөөлгэнэй, зүблэлэй ба захиргаанай ажалай гэhэн НҮБ-ай зэбсэг мүн. Юрэнхи Ассамблей хайшан гэхэ уласхоорондын хамтын ажаябадал найрамдалай ба аюулгүй байдал түлөө харад бүтэмжэгдэдэг байгаа. Тиигээд НҮБ-ай "Аюулгүй байдал" ба "Социальна Экономическэ" советэнүүдэ хубилдагтай орологшод hунгалдадаг юм. Аюулгүй байдал советэhээ рекомендасараар Юрэнхи секритаригаа табидаг. Аюулгүй байдал советэ хамта уласхоорондын НҮБ-ай СудайШүүригай (судай) орологшод hунгалдадаг юм.
 
 
== Холбооһон ==
47

правок