Эрхүү хото: различия между версиями

Нет описания правки
MSKS = +5|
}}
'''Эрхүү''' ({{lang-ru|Иркутск}}) — [[Эрхүү можо|Эрхүү можын]] ниислэл хото. [[Шэбэр]]эй ехэ хотонуудай нэгэн. Эрхүү голой адагта Ангар голмүрэн руу ородог газарта һууна.
== Түүхэ ==
1652 ондо Иван Похабов хэжэ нэрэтэй хасаг, хасагуудай үбэлжөөнэй модон гэр (Эрхүү голой Ангар гол руу ородог адагта) болбосоруулаад бариһан байна. 1661 ондо Яков Похабов хажуудань модон хэрэм бариба. Энэ хэрэм алта наймаалха, мүн зэрлиг амитадай зөөлэн арһа [[Буряадууд|буряад арадһаа]] абаха гэжэ хэрэглэн табигдаһан байна. Нэгэ хэды жэл болоод энэ модон хэрэм 1686 онһоо „хото“ гэжэ нэрэллэдэг болобо. Түрүүшиин [[Мушхаваа]] хүртэр харгы, Шэбэрэй харгы гэжэ нэрэлһэн, 1760 ондо баригбада. Бараан ехынхиинь [[Хяагта]]ар гарадаг [[Ехэ Сайн зам]]аар [[Хитад Улас]]һаа Ород руу оруулладаг байна. Энэл сагта Эрхүү хото, худалдаа наймаанай түб хото болоод, өөдөө гараба. Эрхүүгэй худалдаа наймаанай бараа алтанһаа, үнтэй шулуунһаа, зөөлэн арһанһаа, модонһоо, сайһаа, торгонһоо болон бусад юмэнүүдһэй бүридэбэ.
491

правка