Ягшаа ба рагшас: различия между версиями

Нет описания правки
(New page: '''Ягшас ба рагшас''' (ягшас < сам. yakṣa > паляар yakkha, сингаалаар яка; хи. 夜叉 yèchā, ...)
 
'''Ягшас ба рагшас''' (ягшас < [[Самгарди|сам.]] yakṣa > паляар yakkha, сингаалаар яка; [[Хитад хэлэн|хи.]] 夜叉 yèchā, 乞叉 yǐchā, 藥叉yàochā, 閱叉yuèchā; японоор 夜叉 yasha; мьянмаар ba-lu; рагшас < [[Монгол бэшэг|мо.б.]] ragšas < [[Самгарди|сам.]] rakṣasa < rakṣas, ‘хорон’, ‘хоротон’ > сингаалаар ракша(с); [[Хитад хэлэн|хи.]] 羅刹 luóchà, 羅刹姿luóchàzī, 羅叉娑luóchàsuō, 阿落刹婆 āluòchàzī, 阿落迦婆āluòjiāzī) (заримдаа оройлсо үгэнүүд, заримдаа бэшэ) — [[мангад]], мяхашан, [[шолмос|ада шолмосой]] ниитэ нэрэ. Ондоо нэрэнүүд — [[Хитад хэлэн|хи.]] 速疾鬼 shùchīguǐ ‘яарагша шолмос’, 惡鬼神 èguǐshēn ‘хорото шолмос ба үхэдэл’, [[Самгарди|сам.]] palāda ‘харшан’ < pala ‘мяхан’, [[Самгарди|сам.]] нишичара ‘һүниндөө хэсэгшэ’, [[Самгарди|сам.]] ятудхан ‘зайгуул’, [[Самгарди|сам.]] итараджана ‘ондоо хүнүүд’, [[Самгарди|сам.]] пуньяджана ‘арюун хүнүүд’.
 
Ригвээдэдэ ба Атһарвавээдэдэ гардагаар энэнь эртэнэй нэгэ үндэһэтэнэй нэрэ ажа. Хожомынь харгис түрэмгиигээр муу хойхорой нэрэ боложо мангас гэһэн удхата шэлжэжээ. Энэдхэг, түбэд домогуудта хүн амитадай шуһа һородог, һэеэр хоол хэдэг, һүниин сагта амитанда хоро хүргэдэг. Эрэ рагшасые асари томо хара бэетэй, улаан үһэтэй, ногоон гү, али улаан галтай нюдэтэй, улаан хүзүүтэй, ута гартай, шуһан болоһон һоёотой, эбэртэй; эмыень ([[Самгарди|сам.]] якшини, rākṣasī; сингаалаар якини; [[Хитад хэлэн|хи.]] 羅刹私, 羅叉私, 羅刹斯, 羅刹女) һайхан зүһэтэйгээр дүрэлһэн байдаг. Мүн баһа Раавана (Rāvana) хаанай Шэрэ Ланкын харшан үндэһэн угсаатан, [[Энэдхэг]] ороной варварнууд.
 
Буддын шажанда ороһон найман ягшас — [[Намсарай]] гү, али [[Ошорваани]] хаанай мэдэлдэ орожо, Номой Һахюуһан байдаг.
[[Image:MathuraYaksa.jpg]]
{{stub}}
Нишкантһака (niṣkaṇṭhaka), ‘хоолойгүй’ ягшас
 
Фэйсин-еча (飛行夜叉), ниидэдэг ягшас
== Суута ягшас ба рагшас ==
375

правок