Открыть главное меню

Сэхээтэд гээшэ дээдэ болбосоролтой эрдэм номой ажал хэдэг, эрдэм ухаан, техникэ, соёлой талаар тусхай мэдэлгэтэй оюунай хүдэлмэри эрхэлдэг хүнүүд юм. Сэхээтэд статусай анги болоод, гүрэнэйнгөө ударидаха үүргые дүүргэхэ ёһотой.[1] Сэхээтэд дунда уран зураашад, һургуулиин багшанар, эрдэмтэд, уран зохёогшод, сурбажалагшад, эмшэд гэхэ мэтэ ороно.

ЗүүлтэПравить

  1. "Intelligentsia" in Merriam-Webster Online