Ниидэхэ онгосын буудал

Ниидэхэ онгосын буудалниидэхэ онгосо бууха газар, ниидэхэ онгосын ниидэхэ шугамуудай уулзабари газар ба бүхы барилганууд (аэровокзал, ангарнууд, ашаанай терминалнууд, гэхэ мэтэ).[1]

«Байгал» уласхоорондын ниидэхэ онгосын буудал, Улаан-Үдэ

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 22.