Мэхэ гохо харанхы хэрэг, хуурмаг, мэхэшэ байгуулалтын туһаар ондоо хүнэй эд хүрэнгые хулгайлга, авантюра.[1]

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 22.