Дурам — холо байһан юумые ойро болгожо харуулха хэрэгсэл юм.[1] Дурамбай адли.

Дабхар дурам; 1 — объектив, 2 и 3 — Поррогой самсаалтай шэл, 4 — окуляр

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 25.