Буряад Үнэн

(перенаправлено с «Буряад үнэн»)

Буряад үнэн — гээшэ Улаан-Үдэдэ гарадаг буряад хэлэтэн уласай сонин юм. Үүсхэн байгуулагшадынь Буряад Уласай толгойлогшо, Засагай газар, Арадай Хурал юм. Тус сонин уласай амидаралай ниигэм, эдэй засаг, улас түрын асуудалые хамардаг. Буряад хэлэн, соёлой талаархи материалнууд хэблэгдэжэ байна. 1970-аад ондо энэ сонин долоо хоногто 6 удаа хэблэгдэжэ, 8,5 мянган хуби дабажа гараһан байгаа.

«Буряад-Монголой Үнэн» сониной нюур хуудаһан

ЗүүлтэПравить

ХолбооһонПравить