Арьяа-Баала

Арьяа-Баала (самгардяар अवलोकितेश्वर - "Дэлхэйн зоболондо харадаг" ) мүн баһа Жанрайсиг (түбэдөөр སྤྱན་རས་གཟིགས)- буддын шажантанай шүтэдэг хамагай Будданарай нигүүлэсхы сэдьхэлэй бурхан. Энэ бурханиие ондоогоор үшөө Түгшэн-Чэнбөө, Хоншом гэжэ нэрлэдэг. Энэ бодисада наhа бараhанайнгаа hүүлээр нирваан болоогүй, харин шэнэ турэлдөө богдо болоод, хүнүүдэй юртэмсэдэ үлэжэ, нирваан тээшэ ошохо замдань тэдээндэ туhалдаг.[1]

Арбан мянган гартай, найман толготой Арьяа Баала

ТарниПравить

 
Түбэдөөр бэшэһэн Арьяа-Баалын тарни

Арьяа-Баала Бурханай зургаан үетэй Ом мани бадмэ хум тарни олониитэдэ зорюулһан, бүдүүзгэй юм. Тиимэһэ энэ бодисада заримдаа Шадакшари («Зургаан Үеын Бурхан») гэжэ нэрэтэй.

Үшөө Хитад, Жибэн, Солонгос орондо олониитэдэ зорюулһан «Маха Каруна Тарни Судар» хитадаар "千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無碍大悲心陀羅尼經". Энэ тарни дотор 84 үетэй Агуу ехэ нигүүлэсхы сэдьхэлэй тарни хитадаар 大悲咒 байна. Арьяа-Баала Бурхан энэ тарние Будда Бодисаданарһаа уншаа.

ХолбооһонПравить

ЗүүлтэПравить

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 51 х.