Антиклерикализм

Антиклерикализм (грекээр άντι — «эсэргүү» ба грекээр κληρικός — «санаартан») хадаа ехэбшэлэн ниигэм ба улас түрын асуудал дээрэж санаартанай эрхэтэй тэмсэбэшье шажан мүргэлдэ, эсэргүү бэшэ хүдэлөөн.[1]

1933 оной Валенсидэ хэблэһэн антиклерикалис шог сэдхүүлэй хабтаһан

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 17.